Lejrskov
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
190106-31

Fredningsnr.
340810

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 29/7 1890, skænket af A.J.C. Petersen. Diplom. Afmærkn.: MS på toppen. Anselig høj, 5,0 - 5,5 x 25 - 27 m. Et par flade afgravninger V og SV for top- pen, iøvrigt velbevaret. Bevokset med lyng, græs og et par buske, i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1890 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1890 Genstand givet til museum
Museet på Koldinghus
MKH O. 424: 4 brudstykker af bronze. "Skovgård". Ubestemmelige fragmenter. Fundet ved pløjning ved foden af den senere (d. 18/6 1890) fredlyste høj på matr. nr. 11a, Lejrskov by og sogn. Skænket af I. O. Brandorff.

1890 Dyrkning/land- og skovbrug
Museet på Koldinghus

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi. Høide 5,20 met. Tværmaal.. Toppen mod V er affladet; i Fladen er der talrige, gamle, græsgroede Brud. Foden er bortpløiet, navnlig mod V og S; Siden noget nedskreden. Høien er fredlyst.

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig høj, 5.0-5.5 x 25-27 m. Et par flade afgravninger vest og sydvest for toppen, i øvrigt velbevaret. Bevokset med lyng, græs og et par buske, i ager.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Beskadigelser: Affladning af top, ujævnheder i overfladen. Bevoksning: Græs, buske. Foto: F 05.46.79. S/H 05.15.79-SV.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)