Svindinge
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Nyborg

Sted- og lokalitetsnr.
090110-14

Fredningsnr.
38182

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 26/4 1917 (Jens Villebro) Dyssekammer i vejrabatten. 3 bæresten, afvæltet dæksten; 3 randsten.
Undersøgelsehistorie  (6)
1916 Byggeri og anlæg
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I selve den afstukne Vej, i den sydlige Rabbat. - Runddysse. Vejen fører oven den nordlige Del af Jordhøjen, som næsten er helt udjævnet. Umiddelbart op til Vejbanen, i Rabatten mellem denne og Grøften, staar Dyssekamret fast. Det er et lille, regelmæssig firkantet, aflangt Kammer med Længderetning VNV-ØSØ. Langsiderne dannes hver af een stor Sten med en flad Side indad mod Kamret. De staar begge urørte paa Plads. For Østenden staar ligeledes en lavere Endesten paa Plads. Derimod mangler Stenen for den vestre Ende. Kamrets Bredde er indv. 0,80 m, maalt ved Bunden, dets Længde har været c. 1,40 m. Dybden af Kamret nu 0,80 m. Den østlige Endesten er 0,45 m lavere end de to Sidesten i Langsiderne. ved den vestre Ende ligger afvæltet, lænende sig skraat op mod Kamret, en stor Dæksten, Dimensionerne c. 1,70 x 1,60 m, og 1 m tyk Den er udskadt. - Sydøst for Kamret, i en Afstand af 1,70 m fra den østre Endesten staar oprejste pa Plads tværs over Vejgrøften 3 Randsten. Bevoksning: 1985: Græs og Løvkrat

1917 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer i vejrabatten. 3 bæresten, afvæltet dæksten; 3 randsten. Bevoksning: 1985: Græs og Løvkrat

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssekammer i vejrabat. På Frederiksensvej. Kammer bestående af 3 bæresten og 1 tærskelsten. Orienteret SØ-NV. Ingen dæksten. Måler 1,5x0,7 m., bærestenenes højde ca. 0,9 m. 4 jordfaste opretstående sten se 1,5 m sydøst for tærskelstenen. Dyssen ligger helt tæt op til asfalteret vej. En telefonpæl 4 m SØ for kammeret. ** Seværdighedsforklaring ** Ligger i "ingenmandsland" i vejrabat og kan ses på alle tider af året. Bevoksning: 1985: Græs og Løvkrat

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er et dyssekammer der ligger i den absolutte vejrabat i agerland. Dyssen blev fundet som beskrevet - dog ses nu fem og ikke tre randsten.

Litteraturhenvisninger  (0)