Dollerup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
190108-13

Fredningsnr.
35081

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Nagbøl-Dollerup. Tingl.: 27/8 1912, P. Henneberg. Diplom. Afmærkn.: MS 1919, oberstl. Lund på toppen. Høj, 3,5 - 3,6 x 15 - 17 m. I toppen og ned ad siden mod SSØ en større uregelmæssig, flad sænkning, iøvrigt ret velbevaret. Bevokset med græs, lyng og et par buske, i ager..
Undersøgelsehistorie

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Højde 3.8 met. Tværmaal 16 met. Foden er stærkt afgravet paa alle Sider. I Toppen en stor Nedgravning, der strækker sig ud mod sydsydøst. Højen har oprindelig været betydelig større.

1912 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3.5-3.6 x 15-17 m. I toppen og ned ad siden mod sydsydøst en større, uregelmæssig, flad sænkning. I øvrigt ret velbevaret. Bevokset med græs, lyng og et par buske, i ager.

1996 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Anselig og velbevaret. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Flere træer gror fordelt jævnt over højen. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top. Bevoksning: Græs, træer. Foto: Ingen fotos p.g.a. diset vejr. Flyfoto S4042-F162/77. *** Nyberejsningstekst *** 15-04-1996: Høj anselig. I tilstand som tidligere beskrevet. Ujævnheder i overfladen. Bevokset med græs, nogle buske og løvtræer i brakmark. Rævehuller. Sagsbehandlerkommentarer: JBA: Genbesigtiget, pga. kreaturskade i 1993 som er rævehuller i følge NHJ. Besigtig med kikkert fra vej.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland


Billeder

Højtop set fra syd mod nord
Dyrehul på højens vestside
dyrehul på højens vestside
Højens bevoksning mod nordvest
Højens nordside, lidt bar og med fredningssten ved foden
Højens nordside
Højens nordside
dyrehul på højens østside
Højen set fra øst
dyreaktivitet på højens sydøstside
Højen set fra syd
højen set fra vest
Højen set fra vest