Svindinge
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Nyborg

Sted- og lokalitetsnr.
090110-16

Fredningsnr.
38181

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 8/11 1906 (A/S Kongshøjs Ferskvandsfiskeri) Dyssekammer af 4 bæresten, 1 dæksten. 1 m jord omkring kammeret er medindbefattet i fredningen.
Undersøgelsehistorie  (6)
1906 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1906 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fritstaaende Dyssekammer. Af Jordhøjen er kun levnet ubetydelige Rester, over hvilke Kamret rager frit op. Det har Længderetning VNV-ØSØ og er bygget saaledes, at den vestre Endevæg dannes af een stor Sten, Langsiderne hver af to Sten. Dog sidder i den søndre Side nu kun een (den østlige) tilbage; den anden er borttaget. Nogen Tærskelsten i Østsiden ses ikke. Dog er den muligvis jorddækket, idet Kamret neppe er udgravet til Bunden. Kaamret har en ret regelmæssig, firsidet Form, dog saaledes at det er smallere ved Aabningen mod Øst - 1,30 m - end ved Bagvæggen, der er 1,60 m l. indvendig. Længden er 2,30 m. Alle Stenene vender en meget regelmæssig, flad Side indad. - Over Kamret ligger en mægtig Dæksten, der hviler paa alle fire Sidesten. Dens Underside er ganske flad, Oversiden spidst toppet. Dens Dimensioner omtrentlig 3,30 m i Ø-V, 3,00 i N-S og 1,50-1,75 m i største Tykkelse. - Fredlyst. Bevoksning: 1985: Græs og Løvkrat

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer af 4 bæresten, 1 dæksten. 1 m jord medindbefattet. Bevoksning: 1985: Græs og Løvkrat

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stordysse på høj, liggende i ager. Tilgroet. Består af 4 bæresten og en stor dæksten der dækker over hele kammeret. Kammeret er orienteret VNV-ØSØ. 2 bæresten i norl. side og i mod S. Indgang mod Ø. I kammerets ende mod V, står der en stor bæresten. I den sydlige side ses et åbent hul, hvori tidl. må have stået en bæresten. Kammeret måler i længden 2,3 m og 2,0 m i bredden. Ved kammerets åbning i øst er afstanden mellem bærestenene 1,3 m. Selve dyssekammeret rager ca. 2,5 m op over den 1,8 m store høj, heraf er dækstenens højde 1,6 m. Dækstenens top er delvis nedbrudt med afsprængninger og revner, ant. foraårsaget af vejrliget. . ** Seværdighedsforklaring ** Smukt beliggende i landskabet på en højning, 50 m fra vej. Bevoksning: 1985: Græs og Løvkrat

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)