Svindinge
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Nyborg

Sted- og lokalitetsnr.
090110-20

Fredningsnr.
381815

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldsted En cirkelrund, kegleformet, stejl høj, i hvis lille topflade (diameter ca. 8,5 m) der findes en lille omtrent 1 m dyb for- dybning og hvis fod omgives af en smal tør grav og uden om den af en i cirkel løbende ringvold, hvis diameter, regnet fra midthøjens centrum til voldens ryg, gennemsnitlig er 19 m. Mod vest slutter sig til dette anlæg en ydre grav og en ydre cir- kelsegmentformet vold af lignende dimensioner, hvis ryg er 10-11 m uden for indervoldens, og mod øst findes en tilsvarende yder- grav og ydervold af lignende dimensioner, ved hvis østside der løber en tredie yderste grav. Det fredlyste areal måler i øst-vest 73 m, i nord-syd 40 m. Mod nord begrænses det af en sti, der omtrent følger faldet ned mod Kongshøj å, mod syd grænser det til ejendommens ikke markerede skel mod den Glorup gods tilhørende mose, matr.nr.70. For fredningen er af nationalmuseets 2. afd. betalt 200 - to hundre- de - kroner.
Undersøgelsehistorie  (4)
1915 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Voldsted. Fredlyst. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldstedet forefandtes som nævnt i fredningsbeskrivelsen. Dog tilgroet med træer. . Mål: Ingen oplysninger om mål. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)