Skindhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190110-4

Fredningsnr.
330814

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 27/8 1912, Anders Larsen. Diplom. Afmærkn.: MS 1919, oberstl. Lund på nordsiden. Anselig høj, "Skinderhøj". 3,5 - 4,0 m høj, 18 - 19 m i N-S, 27 - 28 m i Ø-V. I toppen større, rundt hul, 1 - 1,5 m dybt. Gammel indgravning i foden mod V. Mindre eftergroede beskadigelser i siderne. Firkantet afpløjet. Bevok- set med græs, gyvel, i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1897 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skindhøi. Høide 4,10 met. I Toppen er der et halvt tilkastet Hul af uregelmæssig Form, 3,50 met Tværmaal og 1,50 met Dybde; Deri ligger en Del Sten, 0,10-0,40 met i Tværmaal. Nedad SVSiden løber en halvt tilkastet Grøft fra Hullet i Toppen ned til Høifod. Foden af Høien er overalt overpløiet, saa at den staaende Del af Høien .. Høide 3,30 met over den overpløiede Fod. I Høien er der fundet en Øxe med Skafthul og en Ravperle, dertil en stribet Potte. Bevoksning: 1979: Græs og Løvtræer

1912 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig høj, "Skinderhøj", 3.5-4.0 m høj, 18-19 m i nord-syd, 27-28 m i øst-vest. I toppen større, rundt hul, 1-1,5 m dybt. Gammel indgravning i foden mod vest, mindre, eftergroede beskadigelser i siderne. Firkantet afpløjet. Bevokset med græs og gyvel, i ager.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Skinderhøj". Høj. Anselig. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: I højtoppen et løvbærende træ og højen er bevokset med græs. Alle gamle skader tilgroet. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, randbeskadigelser. Foto: Farve 05.14.79. Bevoksning: 1979: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2018 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)