Skindhøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190110-4

Fredningsnr.
330814

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)
Rundhøj, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)
Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 27/8 1912, Anders Larsen. Diplom. Afmærkn.: MS 1919, oberstl. Lund på nordsiden. Anselig høj, "Skinderhøj". 3,5 - 4,0 m høj, 18 - 19 m i N-S, 27 - 28 m i Ø-V. I toppen større, rundt hul, 1 - 1,5 m dybt. Gammel indgravning i foden mod V. Mindre eftergroede beskadigelser i siderne. Firkantet afpløjet. Bevok- set med græs, gyvel, i ager.
Undersøgelsehistorie

1897 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skindhøi. Høide 4,10 met. I Toppen er der et halvt tilkastet Hul af uregelmæssig Form, 3,50 met Tværmaal og 1,50 met Dybde; Deri ligger en Del Sten, 0,10-0,40 met i Tværmaal. Nedad SVSiden løber en halvt tilkastet Grøft fra Hullet i Toppen ned til Høifod. Foden af Høien er overalt overpløiet, saa at den staaende Del af Høien .. Høide 3,30 met over den overpløiede Fod. I Høien er der fundet en Øxe med Skafthul og en Ravperle, dertil en stribet Potte. Bevoksning: 1979: Græs og Løvtræer

1912 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig høj, "Skinderhøj", 3.5-4.0 m høj, 18-19 m i nord-syd, 27-28 m i øst-vest. I toppen større, rundt hul, 1-1,5 m dybt. Gammel indgravning i foden mod vest, mindre, eftergroede beskadigelser i siderne. Firkantet afpløjet. Bevokset med græs og gyvel, i ager.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Skinderhøj". Høj. Anselig. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: I højtoppen et løvbærende træ og højen er bevokset med græs. Alle gamle skader tilgroet. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, randbeskadigelser. Foto: Farve 05.14.79. Bevoksning: 1979: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2018 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer


Billeder

Højens østside set fra SØ
Højens sydside set fra SV
Oversigtsbillede - set fra NV
Oversigtsbillede - set fra SØ
Oversigtsbillede - højen set fra V
Oversigtsbillede - højen set fra NØ
Oversigtsbillede - højen set fra SØ
Foto, oversigt