Manhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190110-17

Fredningsnr.
320781

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Urnegrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 700 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Skel (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1067 - 1897 e.Kr.)

Urnegrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav; Gretenborg og Vester Thorsted by. Høj, "Manhøj", i skel til Bække sogn, (den del af højen, der ligger i Bække - ca. 1/5 - 1/4 - er overpløjet), 2,7 - 2,8 x 22 - 26 m. I toppen stort kra- ter, 4 x 3 x 15 m. Et jorddige går hen over højens vestside. Bevokset med lyng og gran, i plantage.
Undersøgelsehistorie  (9)
1885 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En fattig arbejdsmand, der gravede i højen for at skaffe sten til byggearbejde, stødte i hhv. højens top og nordøstside på to urnegrave fra yngre bronzealder (periode VI). Den største urne i højtoppen havde en skål som låg og indeholdt foruden brændte ben en ragekniv og en nål af bronze. Nålen havde angiveligt haft en lille ring af rav, men den var gået i stykker. Den mindste urne, der stod i nordøstsiden af højen, har form som kande og indeholdt en ragekniv dekoreret med skibsbilleder på begge sider, en slibesten samt brændte ben. Omkring højen, ca. midt på dens side, var der opbygget et stengærde af ca. 1/2 alens dybde. Genstandene blev indsendt til Museet af ingeniør H. Petersen, med undtagelse af den store urne, som arbejdsmanden desværre havde tabt, da han ville vise sit fund til nogle fremmede.

1885 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
NM B 3520-25: Indsendt af Ingeniør H. Petersen: B 3520 - Bronzekniv [ragekniv] uden grebtunge ornamenteret med to skibs- samt en slangelignende figur. NM B 3521 - En mindre bronzekniv [ragekniv] af samme type som ovenstående men uden ornamentik. NM B 3522 - En bronzenål med et lille rundt hoved. NM B 3523 - Slibesten af kvadratisk tværsnit. NM B 3524 - Lerkar [urne]. NM B 3525 - Skål anvendt som urnelåg. Fundne ved udgravning af en høj på Verst Mark, Anst H., Ribe A. Højen var omgivet med et stengærde med en diam. af 25'. NM B 3520 og NM B 3523 fandtes i lerkarret NM B 3524, der var fyldt med brændte ben, i det NØ hjørne, medens der i toppen, c. 2" under overfladen var nedsat et stort lerkar, dækket med NM B 2525, det indeholdt brændte ben, NM B 3521 og NM B 3522, men gik itu under optagelsen. Dusør til finderen, arbejdsmand H. Hansen 25 kr. Indberetning 14-5-85.

1885 Anmeldelse fra privat
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi. Høide 2,75 met. Tværmaal 30,00 met. En noget medtaget Høi i Skjellet mellem Bække og Verst Sogne. Den i Bække liggende Del er mindst og overpløiet. Den i Verst liggende Del er græsgroet. I Toppen er der en flad kjedelformet Fordybning, som løber ned til midt paa Højsiden nod SØ. I omtrent 1,00 met. Højde over Højfod løber et Brud helt rundtom Høien, som om en Stenring var borttaget. Heri er Museets B. 3520-25 fundne. Høiene 17-19 ere fredede i 10 Aar.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Manhøj", i skel til Bække sogn (den del af højen, der ligger i Bække - ca. 1/5 - 1/4 - er overpløjet), 2.7-2.8 x 22-26 m. I toppen stort krater, 4 x 3 x 1.5 m. Et jorddige går hen over højens vestside. Bevokset med lyng og gran, i plantage.

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Navnet er sandsynligvis forvekslet med "Mandhøj", = sb.nr.18.

1965 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)