Mandhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190110-18

Fredningsnr.
330813

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Gretenborg og Vester Thorsted by. 1954 (NMI): Høj, "Mandhøj", 2,7 - 2,8 x 20 - 22 m. I toppen større, ca. 1 - 1,2 m dyb nedgravning. Gamle, flade afgravninger i siderne mod øst, syd og vest. Gam- le, eftergroede kartoffelkuler i syd og sydvest. Græs- og lyngklædt, i ager. (NB. Denne beskrivelse er kun foreløbig, da ejeren har lovet på egen bekost- ning at istandsætte højen. 3/5-55). 1957: Anselig høj, "Mandhøj", ca. 20 x 2,3 - 2,6 m. Let affladet top, lidt ujævn overflade, iøvrigt ubeskadiget. Græsklædt i ager. - (Højen er indhegnet og således afskærmet mod kreaturer).
Undersøgelsehistorie  (13)
1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi. Høide 2,85 met. Tværmaal 25,00 met. i Toppen er der et uregelmæssigt Hul, 6,00 met fra N-S, 4,00 met fra Ø-V. , halvt tilkastet; det munder ud paa Høiens Sydside. Tæt ved Mundingen findes i Sydsiden et Hul af 1,50 met Tværmaal. Høifoden mod V er remmelig medtaget af udstrakte Brud og tre mindre, 0,50 met dybe, ret nyelig gravede Huller. Mod NØ er der et c. 3,00 met vidt Hul tæt ved Foden. Mod ØSØ er Siden i sin største Udstrækning borttaget ved et overfladisk, nu græsgroet Brud. Græsgroet i Ager. Høiene 17-19 ere fredede i 10 Aar. Bevoksning: 1979: Græs

1897 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 629/57; 687/56; 723/55; 427/53
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Forspørgsel til N01, gennem J. Hvid fra gdr. P. Udesen "Marghretenborg", om hvorvidt det er muligt at få fredet en gravhøj "Mandhøj" beliggende på gårdejerens mark.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig høj, "Mandhøj", ca. 20 x 2,3-2,6 m. Let affladet Top, lidt ujævn overflade, i øvrigt ubeskadiget. Græsklædt i ager. Bevoksning: 1979: Græs

1955 Museal besigtigelse
Journal nr.: 629/57; 687/56; 723/55; 427/53
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Besigtigelse af sb. 18, hvorunder det aftaltes med gårdejer at denne restaurerede en 1-1,2 m. dyb nedgravning i toppen af højen, nogle afgravninger i højens sider samt nogle kartoffelkuler.

1956 Museal besigtigelse
Journal nr.: 629/57; 687/56; 723/55; 427/53
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Besigtigelse af sb. 18 hvor gårdejeren netop var igang med at restaurere højen.

1957 Diverse sagsbehandling
Uspecificeret institution
Korrespondance ml. N01 og Fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds / v. dommer H. Olrik. Flg. bedes påført den gule liste (sb. 18): Anselig høj, "Mandshøj", 2,3-2,6 m. høj og ca. 20 m. i tværmål. Let affladet top, lidt ujævn overflade, iøvrigt ubeskadiget. Græsklædt i ager.

1957 Privat restaurering
Journal nr.: 629/57; 687/56; 723/55; 427/53
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anmeldt til N01: Gårdejer P. Udesen havde færdiggjort restaureringen af sb. 18 "Mandhøj" som blev påbegyndt i 1956.

1957 Museal besigtigelse
Journal nr.: 629/57; 687/56; 723/55; 427/53
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Besigtigelse af den fredede gravhøj "Mandhøj" (sb. 18), efter at arbejdet med restaureringen var afsluttet. Mindesmærket kunne beskrives således: "Anseelig Høj, "Mandhøj", ca. 20 x 2,3-2,6 mtr. Let affladet Top, lidt ujævn Overflade, iøvrigt ubeskadiget. Græsklædt, i Ager.". Højen var indhegnet og således afskærmet mod kreaturer.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Mandhøj". Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Meget velbevaret. Tilføjelse: På højens Ø-lige del 2 større sten uden sammenhæng med anlæg. I N pløjes ind til højfod, men denne er ikke beskadiget. Beskadigelser: Affladning af top, ujævnheder i overfladen. Foto: Farve 05.10.79. Bevoksning: 1979: Græs

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)