Knaghøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190110-29

Fredningsnr.
320837

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Gretenborg og V. Thorsted by. Tingl.: 27/8 1912, Peder E. Pedersen. Diplom. Afmærkn.: MS 1919, oberstl. Lund på sydsiden. Anselig høj, "Knaghøj", 3,2 - 3,7 x 26 - 27 m. I toppen fra midten en større dyb sænkning ud gennem højsiden mod Ø. I vestsiden gamle, eftergroede kartof- felkuler, iøvrigt mindre beskadigelser i siderne mod S. Bevokset med lyng og fyrrebuske, i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1897 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi. Høide 3,30 met. Tværmaal 27,00 met. Toppen er borttaget af et stort kjedelformet Hul af 1,20 met Dybde og 8,00 met Tværmaal; det munder ud paa østre Høiside. Denne er overpløiet halvt ind mod Midten. Den vestlige Høifod er bortskaaret. Græsgroet i Ager.

1912 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig Høj, "Knaghøj", 3.2-3.7 x 26-27 m. I toppen fra midten en større, dyb sænkning ud gennem højsiden mod øst. I vestsiden gamle, eftergroede kartoffelkuler, i øvrigt mindre beskadigelser i siderne mod syd. Bevokset med lyng og fyrrebuske, i ager.

1965 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)