Indhegningen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Nyborg

Sted- og lokalitetsnr.
090110-28

Fredningsnr.
391812

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, jævnt kuplet, ca. 1,20 m høj. Diameter ca. 15 meter. Ned- gravning ca. 5 x 1,5 meter i topfladen. I skov. (Indhegning)
Undersøgelsehistorie  (4)
1977 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1114
Fyns Stiftsmuseum
Høj med beskadigelse. Rundt på højen stikker 4-5 hovedstore sten frem.

1982 Tinglysning
Journal nr.: F53-747
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj, jævnt kuplet, ca. 1,20 meter høj. Diameter ca. 15 meter. Nedgravning ca. 5 x 1,5 meter i topfladen. I skov.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 1,2 x 17,6 x 16,0 m., med ret uregelmæssig overflade, med en betydeligt udbredt, ældre nedgravning i topfladens NV-del. Enkelte sten på højen, dog ingen bestemmelige som fodkranssten. Umiddelbart S for højen en mindre, ikke fredet høj, beskrevet på særskilt skema. Bevoksning: 1983: Løvtræer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er en rundhøj der ligger i skov. Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)