Sdr. Bøel
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Sydvestjyske Museer

Kommune
Esbjerg

Sted- og lokalitetsnr.
190203-113

Fredningsnr.
35051

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3300 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3300 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 12/10 1923. Niels Pallesen. Diplom Afmærkn.: MS (1924, Hans Kjær) i S. Jættestue. Høj: 2,8 m høj, 14 m i N-S, 17 m i Ø-V. Ved S-siden er der på hver side af gangens åbning 4 randsten synlige. Der er flere åbne brud i højfoden som følge af kreaturers nedtrampning. Enkelte ubetydelige huller i NØ-side og lige N for toppen. Græs i ager. Kamret: En kort gang med een sidesten i øst og top i vest og uden dæk- sten fører fra syd ind til kamrets sydende. Kamret er rektangulært: 2,8 m i N-S, 1,4 m i Ø-V. Rummet dannes af 3 bæresten i hver langside, 1 i nordenden og 1 (øst for gangen) i sydenden, samt 2 dæksten. Tør- mur findes mellem sidestenene. Højden af kamret er mod N 0,9 m, ved mid- ten og mod S 1,4 m.
Undersøgelsehistorie  (8)
1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2.80 M. høj, 28 M. i Tværmaal. I Top til S.V. en større Indsænkning; i Fod og Side mod Ø. dybe Kulegravninger. Fod mod V. afgravet. Formen i det hele uregelmæssig. I Siden mod S.V. en Tjørnebusk. Lyng- og Græsgroet. I Ager.

1923 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1923 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 212/23
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jættestue.

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jættestue. Høj: 2,80 høj, 14 m i nord-syd, 17 m i øst-vest. Ved sydsiden er der paa hver side af gangens åbning 4 randsten synlige. Der er flere åbne brud i højfoden som følge af kreaturers nedtrampning. Enkelte ubetydelige huller i nordøstsiden og lige nord for toppen. Græs i ager. Kammeret: En kort gang med en sidesten i øst og to i vest og uden dæksten fører fra syd ind til kammerets sydende. Kammeret er rektangulært: 2,80 m i nord-syd, 1,40 m i øst-vest. Rummet dannes af 3 bæresten i hver langside, 1 i nordenden og 1 (øst for gangen) i sydenden, samt 2 dæksten. Tørmur findes mellem sidestenene. Højden af kamret er mod nord 0,90 m, ved midten og mod syd 1,40 m. Fredl. 12/10 1923. M.S. i syd. Jrnl. 446/55 om till. til beplantning.

1955 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 446/55
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1959 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2010 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2017 Museal restaurering
Journal nr.: 17/05441
Kulturstyrelsen
Kammeret tømtes for løs fyld. Opmåling og tegning. Tørmure blev repareret. Strandsand lagt på gulvet. Højen reguleredes med den udtagne fyld fra kammeret.

Litteraturhenvisninger  (0)