Øksendrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Nyborg

Sted- og lokalitetsnr.
090112-15

Fredningsnr.
381821

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stenkiste, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 28 x 1,5 m. I gammel bevoksning. Spor af gamle udgravningsfelter. I cen- trum er der en gammel nedgravning, der er ca. 30 cm dyb og måler ca. 3,5 m i diameter. I den nordøstlige del af højen er der en gammel nedgravning, der er ca. 1 m bred og ca. 4 m lang.
Undersøgelsehistorie  (13)
1933 Museal besigtigelse
Svendborg Museum

1933 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 571/33
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1934 Museal besigtigelse
Journal nr.: 216/34
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1935 Museal udgravning
Fyns Stiftsmuseum
Helweg Mikkelsen besøgte stedet i 1935 og gravede i højen af flere omgange. Ved privat gravning i højen var fremkommet 2-3 stenlægninger med brændte ben, bl.a. en større tresidet (grav A). Ved Mikkelsens undersøgelser fandtes yderligere 1 samling sten med brændte ben, 1 større stendynge (grav B) samt stendynge med urne (grav I).

1935 Museal udgravning
Fyns Stiftsmuseum
Muligvis er det sidstnævnte urne, som fra Helweg Mikkelsens samling indgik i stiftmuseets samlinger 1941, B 1388.

1935 Privat udgravning
Fyns Stiftsmuseum
Feriedreng opgravet div. y. bronzealders grave.

1986 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: 3363
Fyns Stiftsmuseum
Registrering af højens tilstand og baggrundshistorier om udgravningen i 1935.

1987 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-3330
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1987 Tinglysning
Journal nr.: F53-3330
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 28 x 1,5 m. I gammel bevoksning. Spor af gamle udgravningsfelter. I centrum er der en gammel nedgravning, der er ca. 30 cm dyb og måler ca. 3,5 m i diameter. I den nordøstlige del af højen er der en gammel nedgravning, der er ca. 1 m bred og ca. 4 m lang.

1999 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fundoplysninger i sagerne om højene sb. 15 - 16 er desværre blandet. Sb. 15 blev fredet og ligger i den vestlige del af gårdens have, klart markeret som en stor høj på generalstabens kort fra 1863-1885. Gården blev bygget efter 1885. Nord for gården har ligget en sløjfet høj, hvorfra de under sb. 15 tidl. registrerede fund stammer. Disse fund flyttes til sb. 16, som afsættes N for gården.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)