Tranens Vænge
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090201-4

Fredningsnr.
411910

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Dyssekammer, fritstående, åbent i s, 1 sidesten i v, 2 i ø (heraf 1 væltet), og 1 endesten i nord. Hyldetræ i kamret. I ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nær Stranden Rester af et Gravkammer, vistnok en mindre Gangbygning med Indgang mod SSØ. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fritstaaende Dyssekammer i Ager Aabent i Syd, 1 Sidesten i V, 2 i Ø (heraf 1 væltet), og 1 Endesten i N. Hyldetræ i Kamret.

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Fritstående dyssekammer, N/S orienteret, sat af 4 bæresten: 1 i V, 1 i N, 2 i Ø, hvoraf den S-ligste er væltet indad. Åbning mod S. En del sten fra markrydning er henkastet i kammeret. De angivne mål gælder selve kammeret, ikke det lille græsareal, hvori det står. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)