Tranens Vænge Skov
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090201-6

Fredningsnr.
41196

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,5 x 7 m. Fodkredssten i V. Beplantet, i skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nær Strandskrænten en større [sb.5] og en lille Høj [sb.6], NV herfor en helt overgroet Høj med Stene i Randen [sb.7A]. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, beplantet i Skov. 0,5 x 7 m. Fodkredssten i V.

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lav jordhøj, 0,5 x 9,0 x 9,0 m., beliggende umiddelbart N for 4119:7. Kysterosion vil true i løbet af et overskueligt åremål: Mod V ca. 8 m. ud til klint under stærk erosion. ** Seværdighedsforklaring ** Samspil med nr. 4119:7. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)