Tranens Vænge Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090201-7

Fredningsnr.
41195

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1 x 11 m. Fodkredssten. Beplantet i skov.
Undersøgelsehistorie  (5)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nær Strandskrænten en større [sb.5] og en lille Høj [sb.6] , NV herfor en helt overgroet Høj med Stene i Randen [sb.7A]. Bevoksning: 1982: Løvtræer

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj beplantet i Skov. 1 x 11 m. Fodkredssten.

1949 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lav jordhøj, 1,5 x 12,5 x 12,5 m., i højskov. Af fodkransen er 36 sten synlige noget over den tilsyneladende højfod (højden angivet over randstenskæden). En høj angivet med trykt signatur på 4 cm.-kortet umiddelbart N for 4119:5 eksisterer ikke og skyldes antagelig forveksling med 4119:4. Bevoksning: 1982: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)