Midthøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190208-74

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Gravgenstand, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (10)
1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2.50 M. høj, 22 M. i Tværmaal. I Top en tragtformet, 4 M. vid, indtil 2 M. dyb Nedgravning. Sideoverflade mod NV. uregelmæssig, ellers velbevaret. Tæt til S. et Vejspor. Lynggroet. Liggende i Hede.

1907 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Midthøj", 2,5 x 22 m. Helt ødelagt af 4 store gravning i midten og siderne. Østsiden stejlt afgravet i 2 m højde. Ogsaa nordsiden ujævn.

1958 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1408/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Korrespondance ml. lodsejer Chr. Mortensen og N01, hvorunder tilladelse til sløjfning af den frigivne højrest (Midthøj), på matr. nr. 4 ø af Greengårde, gives.

1958 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Enkeltgravsøkse fra Greengaard, Ribe a. Fundet i fyld i overpløjet høj, undersøgt d. 21-26/7-1958 for NM ved Dorthe Hansen fra hvem beretning med to tegnede plancher og to fotografier af d. 17/2-1959. Brev fra ejeren Chr. Mortensen, Grene pr. Glejbjerg, af d. 8/5-1958. NM jour. nr. 1408/58. NM 48041a [enkeltgravsstridsøkse] er fundet i fylden nær midten af højen sb. 74, Greengaarde, Åstrup s., Gørding h. Sandsynligvis stammer den fra centralgraven, jvf. beretningen.

1958 Museal udgravning
Journal nr.: 1408/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
NM modtog gennem pastor Høgsbro meddelelse om, at højen sb. 74 i Åstrup s. var ved at blive fjernet, og at man under arbejdet hermed var stødt på en stenlægning. Dette gav anledning til at en delvis udgravning af højen blev foretaget af Dorthe Hansen d. 21-26/7 1958. Ved undersøgelsens påbegyndelse var hele den øverste del af højen blevet fjernet af en traktor med slæbeskovl. Ved højens midte var der antageligt fjernet 1 m. jord. Mod Ø var højen bortgravet indtil ca. 4 m. fra højens midte og stod her ret stejlt. Kun mod V og N kunne den opr. højfod iagttages. Udgravningen bestod i afgravning af en ca. 2 m. bred og 4 m. lang grøft igennem højens centrum i N-S retning. Den stenlægning, som havde givet anledning til undersøgelsen, viste sig hurtigt at være del af en moderne forstyrrelse i midten af højen. Hele centralpartiet af højen var ødelagt af en stor nedgravning, som gik til ca. 0,5 m. under højbunden. En urørt centralgrav kunne således ikke erkendes. Bortset fra en mindre grube med brændte ben nær højbunden sås ikke spor af grave. En stridsøkse af enkeltgravstype blev fundet i højfylden nær den store nedgravning i midten af højen, ca. 1 m. over højbunden, og lå således ikke på sin opr. plads. På højbunden fremkom envidere i alt 11 stolpehuller, som havde omkranset den indre høj, der har haft en diam. af ca. 12,0 m. (NM A 48041a).

1958 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 1408/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2014 Museal besigtigelse
Journal nr.: SJM 232
Sydvestjyske Museer
Højen blev udgravet i 1958.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)