Gjetterupgaarde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190208-75

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (8)
1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2.25 M. høj, 22 M. i Tværmaal. Et mindre Stykke af Siden mod N. velbevaret. Resten af Siden og Toppen indtages af udstrakte tilgroede og utilgroede, dybe Af- og Nedgravninger. Lyng- og Græsgroet. Liggende i Ager.

1907 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1952 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,8 x 23 m. Overfladen noget ujævn og hullet; fortrampet af kreaturer. Græs i ager.

1959 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2014 Museal besigtigelse
Journal nr.: SJM 232
Sydvestjyske Museer
Højen er synlig i 1954, og overpløjet i 1980. Fjernet ved agerbrug.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)