Gjetterupgaarde

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190208-76

Fredningsnr.
330516

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 2,25 x 22 m. Meget ujævn overflade; i toppen hul, 3 m bredt, 1 m dybt. Større afgravninger i vest, øst og sydøst. Hele sydsiden noget afgravet. Stærkt fortrampet af kreaturer. Græs og enkelte træer i ager.
Undersøgelsehistorie

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.80 M. høj, 23 M. i Tværmaal. Toppen overfladisk afgravet. I S. Højhalvdel talrige, dybe Kartoffelkuler. Fod mod Ø. nedpløjet. En Del af Side og Fod mod N. velbevaret. Lyng- og Græsgroet. Liggende i Ager.

1907 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1952 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,25 x 22 m. Meget ujævn overflade; i toppen hul 3 m br., 1 m dybt. Større afgravninger i V, Ø og SØ. Hele sydsiden noget afgravet. Stærkt fortrampet af kreaturer. Græs og enkelte træer i ager.

1959 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer


Billeder

Oversigtsbillede af højen set fra NV
Oversigtsbillede af højen set fra NØ
Oversigtsbillede af højen set fra SØ
Oversigtsbillede af højen set fra SV
Foto, oversigt