Tranens Vænge
Administrative oplysninger

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090201-7

Fredningsnr.
41194

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Brandgrav i stenkiste, Bronzealder (dateret 1300 - 1101 f.Kr.)

Ligbrændingsplads, Bronzealder (dateret 1300 - 1101 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,5 x 10 m. Fodkredssten. Beplantet i skov.
Undersøgelsehistorie  (9)
1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Beplantet i Skov. 0,5 x 10 meter. Fodkredssten.

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jordhøj, 0,7 x 13,0 x 12,0 m., med delvis synlig fodkrans (12 sten), beliggende helt ude i N-hjørnet af skoven Travens Vænge på kanten af kystklint. Vestlige yderste 1-2 m. af højen nederoderet. Stærkt truet af yderligere kysterosion. På grund af tæt bevoksning og dårlige oversigtsforhold ikke fotograferet. Bevoksning: 1982: Løvkrat

1991 Museal prøvegravning
Journal nr.: 12668
Langelands Museum
Sammen med 3 andre samtidige høje udgør denne høj en lille højgruppe i den vestligste del af skoven Tranens Vænge under Egeløkke gods. Højen var næsten ubeskadiget, omsat med en kæde af mindre randsten, diam. 11 m, højde ca. 3/4 m. Midt i højen afdækkedes en stenkiste, 2,15 x 1,2 m, orienteret NØ-SV, med stenpikket bund. Kisten var dækket af en stor dynge marksten. I kisten lå spredte knogledele og lidt trækul fra ligbålet. En opløst bronzenål (?) var eneste gravgods. Umiddelbart syd for kisten fandtes i forbindelse med en lille samling brændte benstumper (endnu en grav eller offerrester fra ligbålet?) en bronzeknap fra per. II eller III. Rester af ligbålet afdækkedes på højbunden vest for kisten og ind under denne. Højens randstenskæde og kisten efterlodes urørte på stedet, samt et uudgravet parti af højens nordlige del.

1991 Diverse vind og vanderosion
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
Nedstyrtningstruet høj, som LMR på anmodning fra RAS skal undersøge.

1993 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 7516/93
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet ligger i skov

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)