Terpling
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190208-84

Fredningsnr.
33057

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,75 x 22 m. Siden mod nord og syd ujævn. Top affladet med rævegrave. Lyng i plantage.
Undersøgelsehistorie  (11)
1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.75 M. høj, 22 M. i Tværmaal. Siden mod N. meget hullet, mod S. uregelmæssig, mod Ø. og V. velbevaret. Top affladet; her ses Spor af nylig, fuldstændig tilkastet Udgravning. (Lyngskjoldet ufuldstændigt, Jorden meget løs).

1907 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 737/41
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Omfatter sb. 82-89]. Anmeldelse indsendt til N01 af pastor K. Høgsbro Østergaard d. 3/9 1941. Ang. fare for oppløjning af en række fredede gravhøje beliggende på Bolding Hede.

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,75 x 22 m. Siden mod N og S ujævn. Top affladet med rævegrave. Lyng i plantage.

1952 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1952 Museal besigtigelse
Journal nr.: 742/52; 737/41
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Omhandler s. 82-89]. Besigtigelse af gravhøje på Bolding Hede i forb. m. fredningsberejsningen i 1952. De 6 høje, sb. 84-89, lå i et stykke hede mens omgivelserne var opdyrkede. Heden var nyplantet med graner, men højene ikke. Sb. 82-83 var overpløjede i ældre tid.

1959 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2017 Museal restaurering
Journal nr.: 2014-7.23.03/SJM-0025-7
Kulturstyrelsen
Restaurering af fortidsminde. Ved restaureringen blev en rævegrav fjernet fra gravhøjen.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kulturstyrelsen

Litteraturhenvisninger  (0)