Terpling
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190208-85

Fredningsnr.
33058

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 17 m. Rævegrave. Lyng i plantage.
Undersøgelsehistorie  (9)
1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.50 M. høj, 17 M. i Tværmaal. I Siden mod Ø. en overfladisk, tilgroet Gravning. Af Jordens Beskaffenhed i Toppen sluttes, at Højen ligesom [sb.] 84 nylig har været udgravet. Lynggroet. Liggende i Hede.

1907 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 737/41
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Omfatter sb. 82-89]. Anmeldelse indsendt til N01 af pastor K. Høgsbro Østergaard d. 3/9 1941. Ang. fare for oppløjning af en række fredede gravhøje beliggende på Bolding Hede.

1952 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 x 17 m. Rævegravet. Lyng i plantage.

1952 Museal besigtigelse
Journal nr.: 742/52; 737/41
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Omhandler s. 82-89]. Besigtigelse af gravhøje på Bolding Hede i forb. m. fredningsberejsningen i 1952. De 6 høje, sb. 84-89, lå i et stykke hede mens omgivelserne var opdyrkede. Heden var nyplantet med graner, men højene ikke. Sb. 82-83 var overpløjede i ældre tid.

1959 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)