Terpling

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190208-86

Fredningsnr.
330510

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 2 x 20 m. I top en 2 m bred, 0,5 m dyb lavning. I siden mod øst to dybe kuler. Lyng i plantage.
Undersøgelsehistorie

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 M. høj, 20 M. i Tværmaal. I Toppen en firkantet, 2 M. vid, ca. ½ M. dyb, delvis tilgroet Gravning, hvori en Del haandstore Sten. I Siden mod Ø. 2 dybe, utilgroede Kulegravninger; mod V. gamle, uregelmæssige, tilgroede Gravninger. Siden mod N. velbevaret. Lynggroet. Liggende i Hede.

1907 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Anmeldelse fra privat
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Omfatter sb. 82-89]. Anmeldelse indsendt til N01 af pastor K. Høgsbro Østergaard d. 3/9 1941. Ang. fare for oppløjning af en række fredede gravhøje beliggende på Bolding Hede.

1952 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Omhandler s. 82-89]. Besigtigelse af gravhøje på Bolding Hede i forb. m. fredningsberejsningen i 1952. De 6 høje, sb. 84-89, lå i et stykke hede mens omgivelserne var opdyrkede. Heden var nyplantet med graner, men højene ikke. Sb. 82-83 var overpløjede i ældre tid.

1952 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 20 m. I top en 2 m bred, o,5 m dyb lavning. I siden mod Ø 2 dybe kuler. Lyng i plantage.

1959 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer


Billeder

Oversigtsbillede - højen set fra S
Oversigtsbillede - højen set fra Ø
Oversigtsbillede - højen set fra N