Søndre Løkke
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090201-12

Fredningsnr.
411912

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3 x 18 m. I nv-side udsnit fra grusgrav. I ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1875 Grus-/sandgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en isoleret Banke ved Stranden har ligget 3 Gravhøje [sb.11- 13]; de 2 ere overpløjede; den tredje Midterste beskadiget ved Gravning i Skrænten nedenfor, den er omsat med Sten. Bevoksning: 1982: Løvkrat

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, beplantet i Ager. 3 x 18 m. I NV - Siden Indsnit fra Grusgrav. Bevoksning: 1982: Løvkrat

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stor jordhøj, 4,0 x 20,0 x 20,0 m., tæt kratbevokset. Gammel grusgrav i NV-siden har fjernet 1/4-1/3 af højen. Mindst 1, vistnok 2 fodkæder anes, især mod S og Ø. Bevoksning: 1982: Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)