Præstkjær
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190301-7

Fredningsnr.
340612

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Præstkær præstegård, matr.nr.1a: Del af høj i skel til matr.nr.1m af Præstkær præstegård, Brørup sogn. Høj, ca. 3 x 24 m. Nordsiden delvis afgravet og udhulet; træer og lyng i grænse mellem plantage og ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1875 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
No. 7-8 ere i 1875 undersøgte af Engelhardt.

1875 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Omfatter sb. 7-8]. På Brørup præstegård "Præstkær"s mark lå to stærkt overpløjede rester af gravhøje, som næppe hævede sig to fod over jordsmonet, og tæt ved hinanden. De blev begge udgravede. Den sydligste indeholdt på bunden, ovenpå den naturlige jordoverflade, en uregelmæssig stenlægning; 15 fod i retning NØ-SV og 9 fod SØ-NV. Dyngen bestod mest af sten som brosten, men i kanterne var større sten, navnlig i SV. Den hvidlige sandbund, som fandtes også udenfor højen i en dybde af 3/4 alen, frilagdes overalt. Ingen oldsager, ingen spor af menneskelig. Dyngens højde var 3½ fod. Enkelte stykker trækul. Den nordligste af knoldene indesluttede lige midt under det højeste punkt en stendynge eller snarere brolægning af sten omtrent som brosten, af langagtig firsidet form, 9' [fod] lang, 3 fod bred, længderetning Ø-V. Under det øverste lag sten var dyngen meget uregelmæssig. Ved dens N-lige side fandtes en hob trækul og imellem stenene tæt ved bunden enkelte brændte ben. Dyngens overflade var 3'8'' over den hvidlige bund, som aldrig havde været omgravet. Ved dyngens yderkanter i Ø og V fandtes hobe af småsten, øjensynlig samlede og henlagte af menneskehånd.

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Matr. No. 1d. Høj, græs- og lynggroet i Ager, omtr. 3 met. høj og 24 met. i Diameter. Fra Nord en stor Indgravning, der næsten naar Midtpunktet; mindre Indgravning fra Syd.

1952 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 24 m. Nordsiden delvis bortgravet og udhulet; træer og lyng i grænse mellem plantage og ager.

1959 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)