Kragebjerg
Administrative oplysninger

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090201-12

Fredningsnr.
411920

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Begravelse, uspec undergruppe, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Journtekst: (Bør undersøges snarest). Besigtiget 1959, ingen nye skred, højen ikke meget værd, men ingen grund til udgravning. Udgravet af købmand Winther. Høj, bevokset ved kystskrænt. 1,5 x 12 m. Vestlige halvdel styrtet i havet.
Undersøgelsehistorie  (9)
1925 Museal prøvegravning
Langelands Museum
Ved stranden, i den nordlige høj, fandtes en stendynge henover et brandlag med brændte ben.

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, bevokset ved kystskrænt. 1 1/2 x 12 m. Vestlige halvdel styrtet i havet. (bør undersøges snarest).

1948 Diverse vind og vanderosion
Langelands Museum

1948 Museal udgravning
Langelands Museum
Udgravning af lille høj, hvoraf ca. halvdelen var styrtet i havet, antagelig incl. centralgraven. Der fandtes randsten som viser en opr. diam. på 10 m, en aflang Ø-V orienteret stendynge med spor af trækiste, ingen oldsager eller skeletdele. I en stendynge fandtes spor af en brandgrav.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jordhøj, 1,5 x 10,0 x 5,0 m., med synlige rester af fodkrans mod Ø. Er under borterodering, idet højen ca. centralt gennemskæres af kanten af erosionspræget klint. I klinten ses hovedstore sten (10-15 stk.) i et horisontalt, muligvis gennemløbende lag under højfylden. Ingen synlige rester af grav(e). Bevoksning: 1982: Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)