Tuesbøl
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190301-25

Fredningsnr.
340622

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Jvf. K. Ebbesen, 2008, no. 4320, p. 332. (Sb. 22-29: Jvf. Aner & Kersten, 1986, no. 3895, p. 58. NM 14343-48).

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/6 1928. Gdr. Hans Brorsen og hustru, Stærbogård. Diplom Afmærkn.: MS 1928, H. Kjær. Dyssekammer af 5 bæresten og 1 dæksten. Det fredede areal ca. 10 x 4 m.
Undersøgelsehistorie  (11)
1866 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1866 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mt. No. 5. Høj med Gravkammer. Dette bestaar af 6 Stene, dannende en aflang Kiste i Længderetning NNV-SSØ. Østsiden bestaar af 2, Vestsiden af 1, Nord og Sydenden hver af 1 Sten; desuden er en mindre Sten anbragt i det nordvestre Hjørne. Kammerets Længde er omtr. 2,20 met, Bredden 1,02 - 1,15 met. og Højden 1.05 met. Det omgaves oprindelig af en, nu næsten helt bortgravet Jordhøj. De paa vedlagte Pl XVII med tynde Streger optrukne Stene laa ved Undersøgelsens Begyndelse paa de paa Pl. angivne Pladser, men vare ifølge Lejerens Udsagn blevne fjærnede, da Kammeret i 1866 blev aabnet og tømt, og senere lagte tilbage paa deres nuværende Pladser. Ved den nævnte Aabning af Kammeret skal der være fundet Stenredskaber og Lerkar. Jfr. et Udklip af Berlingske Tidende i Nationalmuseets Arkiv.

1912 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Forsøgt fredlyst af Laudrup-Jensen ca. 1880. Sagen berørt til Ejeren 1915 af Kjær. Lund 1912: Ejeren nægter Fredl. Kamret siges at staa i Kornmark.

1928 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer af 5 bæresten og 1 dæksten. Det fredede areal 10 x 4 m.

1959 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1998 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2012 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)