Øster Gjerndrup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190301-61

Fredningsnr.
330634

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Øster og Sønder Gjerndrup. Høj, ca. 1 x 12 m; hul i top.
Undersøgelsehistorie

1898 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mt. No. 2. Høj, bevokset med Lyng og Egekrat. Udgravet ved et Hul i Toppen. Intet Fund kendes. 1 met. høj, 12 met. i Diameter.

1952 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 12 m.; hul i top.

1959 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2000 Diverse sagsbehandling
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

2001 Museal besigtigelse
Museet på Sønderskov
I forbindelse med Museet på Sønderskovs undersøgelser af udvalgte fortidsminder i de stormfaldsramte skove, blev der foretaget en besigtigelse. Højen er ca. 16-17 meter i diameter og 1,5 til 1,7 meter høj. Henligger i skov. Hvis den besigtigede høj er identisk med sb. 61 er den tinglyst - hvis ikke bør der foretages en tinglysning.

2001 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
DKC-registreret samt fundanmeldelse modtaget på N01. Jvf. HBV 1061 og RAS D. 173/00.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer


Billeder

Oversigtsbillede - højen set fra V
Oversigtsbillede - højen set fra SV
Oversigtsbillede - højen set fra NV
Foto, detalje