Øster Gjerndrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190301-62

Fredningsnr.
330633

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Øster og Sønder Gjerndrup. Høj, ca. 2 x 20 m; hul i top.
Undersøgelsehistorie  (10)
1898 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mt. No. 2. Høj, bevokset med Lyng og Egekrat. I et Hul i Toppen er indrettet en Faarefold eller lign., indvendig belagt med Stene. 2 met. høj, 20 met. i Diameter.

1952 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 20 m.; hul i top.

1959 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2000 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: D. 173/00
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

2001 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: HBV 1061
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
DKC-registreret samt fundanmeldelse modtaget på N01. Jvf. HBV 1061 og RAS D. 173/00.

2001 Museal besigtigelse
Journal nr.: HBV 1061
Museet på Sønderskov
I forbindelse med Museet på Sønderskovs undersøgelser af udvalgte fortidsminder i de stormfaldsramte skove, blev der foretaget en besigtigelse. Højen er ca. 16 meter i diameter og 60 til 80 cm høj. Henligger i skov. Enten eksisterer sb. 62 ikke mere eller også er den fejlplaceret ca. 110 meter vestlig for denne afsætning. Hvis den besigtigede høj er identisk med sb. 62 er den tinglyst - hvis ikke bør der foretages en tinglysning.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)