Øster Gjerndrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190301-63

Fredningsnr.
330635

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Øster og Sønder Gjerndrup. Høj, ca. 1,8 x 20 m; hul i top, ca. 2 x 3 m, 1,25 m dybt. Træer i skov.
Undersøgelsehistorie  (10)
1898 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mt. No. 2. Høj, bevokset med Lyng og Egekrat. Udgravet ved et Hul i Toppen. Intet Fund kendes. 1,80 met. høj, 20 met. i Diameter.

1952 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,8 x 20 m.; i top hul, 3 x 2 m., 1,25 m. dybt. Træer i skov.

1959 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2000 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: D. 173/00
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

2001 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: HBV 1061
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
DKC-registreret samt fundanmeldelse modtaget på N01. Jvf. HBV 1061 og RAS D. 173/00.

2001 Museal besigtigelse
Journal nr.: HBV 1061
Museet på Sønderskov
I forbindelse med Museet på Sønderskovs undersøgelser af udvalgte fortidsminder i de stormfaldsramte skove, blev der foretaget en besigtigelse. Enten eksisterer sb. 63 ikke mere eller også er den fejlplaceret ca. 80 meter VSV for denne afsætning. Henligger i skov. Hvis den besigtigede høj er identisk med sb. 61 er den tinglyst - hvis ikke bør der foretages en tinglysning.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)