Øster Gjerndrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190301-71

Fredningsnr.
34068

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Ø.Gjerndrup. Tingl.: 11/7 1913. Gdr. Knud Møller. Diplom Afmærkn.: MS 1919, oberstl. Lund. Høj, ca. 1,6 x 17 m. I top lille hul. Foden afpløjet, navnlig mod øst. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mt. No. 3b. Høj, lynggroet i Ager, velbevaret. 1,60 met. høj, 17 met. i Diameter.

1913 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal besigtigelse
Journal nr.: 628/40
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Omhandler sb. 71 og sb. 73]. Besigtigelse foretaget i forb. m. lodsejers ønske om at sløjfe den ene eller begge høje. Beliggende på matr. nr. 3 b af Gerndrup, Brørup s., Malt h. Den ene var en ret stor høj, hvis S-del i ældre tid var blevet en del afgravet, den anden (nordligere) var en lille enkeltgravshøj lidt afgravet i N-siden og med ...[?] i toppen, den lå lige N for den større høj. Begge høje var absolut fredningsværdige. Tilladelse til sløjfning blev ikke givet.

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,6 x 17 m. I top lille hul. Foden afpløjet, navnlig mod Ø. Græs i ager.

1959 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)