Nørbølling
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190302-20

Fredningsnr.
340628

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 23/8 1912. J. Andersen Holst. Diplom Afmærkn.: MS (1919, oberstl. Lund) mod SØ Høj, 1,3-1,4 x 11-12 m. I toppen flad sænkning, foden mod SØ lidt afgravet. Flere håndsten ses i overfladen, der mod SØ er lidt op- trådt af kreaturer. El-hegn over østfod. Lyngklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, lynggroet i Ager. En større Indgravning i Sydvestsiden, der dog ikke synes at have naaet Højens Midte. 1,50 met. høj, 20 met. i Diameter.

1898 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1912 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.3 -1.4 x 11-12 m. I toppen flad sænkning, foden mod sydøst lidt afgravet. Flere håndsten ses i overfladen, der mod sydøst er lidt optrådt af kreaturer. El-hegn over østfod. Lyngklædt, i ager.

1958 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)