Nørbølling
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190302-42

Fredningsnr.
340643

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 23/8 1912. J. Jensen jakobsen. Diplom Afmærkn.: MS (1919, oberstl. Lund) på østsiden. Høj, 15-16 m i N-S, 10-11 m i Ø-V, 1,5-1,6 m høj. I toppen mindre hul, siderne noget ujævne, med flade afgravninger. Foden mod S noget udfly- dende. Bevokset med gyvel og græs, i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, overpløjet, middelstor. [[fredet (men tinglyst på 4f)]]

1912 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 15-16 m i nord-syd, 10-11 m i øst-vest, 1.5 - 1.6 m høj. I toppen mindre hul, siderne noget ujævne, med flade afgravninger. Foden mod syd noget udflydende. Bevokset med gyvel og græs, i ager.

1958 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2011 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)