Nørbølling
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190302-44

Fredningsnr.
340644

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Beliggende i skel mellem matr.nr. 5d og 6e Nørbølling By, Folding: Højrest, 1,7 x 1,8 m høj, 12-13 m i diameter. Stærkt forgravet. I skeldige.
Undersøgelsehistorie  (5)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, bevokset med Lyng og Egekrat. Mindre Nedgravning mod nordøst, større mod sydvest, der vistnok har naaet Centralgraven. 1,80 met. høj, 15 met. i Diameter.

1898 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Frigivet.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)