Nørbølling

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190302-44

Fredningsnr.
340644

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Beliggende i skel mellem matr.nr. 5d og 6e Nørbølling By, Folding: Højrest, 1,7 x 1,8 m høj, 12-13 m i diameter. Stærkt forgravet. I skeldige.
Undersøgelsehistorie

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, bevokset med Lyng og Egekrat. Mindre Nedgravning mod nordøst, større mod sydvest, der vistnok har naaet Centralgraven. 1,80 met. høj, 15 met. i Diameter.

1898 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Frigivet.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer


Billeder

Oversigtsbillede - højen set fra SV
Oversigtsbillede - højen set fra NV
Oversigtsbillede - højen set fra Ø
Foto, oversigt