Nørbølling
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190302-51

Printvenlig side
Anlæg og datering  (7)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Gravgenstand, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Urnegrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 374 e.Kr.)

Begravelse, uspec undergruppe, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Begravelse, uspec undergruppe, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (9)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, lynggroet i Ager. Stærkt ødelagt, navnlig mod sydøst, ved store Indgravninger. Centralgraven synes urørt. 3 met. høj, 24 met. i Diameter.

1898 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1937 Privat udgravning
Journal nr.: 136/38
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fundberetning for undersøgelse af høj på gdr. Hans Peter Hansens mark, matr. nr. 9 a (Stenagergaard), Nørbølling, Folding s., Malt h., Ribe a. Undersøgelsen påbegyndtes d. 20/7 1937 af apoteker P. Helweg Mikkelsen. Højen var blevet anvist af gdr. Rasmus A. Rasmussen, Tirslund, idet der gennem en årrække var blevet gravet grus fra højen både mod S, Ø og V, og højen således var dømt til undergang. Højen havde opr. været 25 m. i diam. og haft en højde over det omkringliggende terræn på 3 m. Højen havde ca. 11 m. fra centrum været omsat af en randstenskæde bestående af mindre sten. ...[Beretningen, som er af usædvanlig fin kvalitet for perioden, fortsættes]. (NM A 37935-41).

1937 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sidebemærkning i sognebeskrivelsen]: Ant. 51 el. 52 udgr. af Apot. Helweg Mikkelsen 1937. A 37935-41. [Indført under sb. 51 - 2012].

1938 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
NM A 37935-41 (stridsøkse, retvægget lerbæger, 5 ravperler, 2 flintdolke, 6 lerkarskår ant. jernalder): Højfund fra Nørbølling, Ribe a. Modtaget 20/1 1938 som gave fra finderen, apoteker P. Helweg Mikkelsen, Odense, fra hvem beretning samt 20 fotografier. N01 jour. nr. 136/38. Fundet i en ødelagt høj på Stenagergaards mark, matr. nr. 9 a af Nørbølling, Folding s., Malt h. Højen var oprindelig ca. 3x25 m. NM A 37935-38 er fra en formodentligt dobbelt enkeltgrav på højens bund mod S, 3,20x0,80 m., i vestendens nordside lå øksen NM A 37937. I østenden på sydsiden karret NM A 37936 og nu defekte ravperler NM A 37938. Flintdolkene NM A 37939-40 lå i en stor, højere liggende stendynge, NM A 37940 højest, 20-25 cm. højere end NM A 37939. NM A 37941 og trækullet er fundet spredt i højfylden. Nærmere, se beretningen. Fundet er omtalt og dolken afbildet i Brøndsted: "Danmarks Oldtid II", s. 12-13.

1938 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 136/38
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fundberetning med fotografier og opmålinger, samt fund bestående af enkeltgravslerkar, 2 flintdolke, 5 ravperler og nogle fyldskår, afleveret af apoteker P. Helweg Mikkesen på N01. Fra en høj i Nørbølling, Folding s., Malt h., Ribe a. To lerkar fra samme høj indleveredes senere af apotekeren. (NM A 37935-41).

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Frigivet.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2011 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)