Kirkehøj
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190302-62

Fredningsnr.
350616

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/10 1885. Købt. Afmærkn.: MS (1892) nær toppen. Meget anseelig høj, 5,8-6 x 24-27 m. Foden mod S afskåret af kirke- gårdsdige, foden mod Ø afskåret ved anlæg af hus, der ligger 1/2 alen fra højens nuværende østfod, der står omtrent lodret og sten- sat til ca. 1 alens højde. Iøvrigt meget velbevaret. Bevokset med græs, lyng, brombær og enkelte buske på jordlod, der næsten udfyl- des af højen.
Undersøgelsehistorie  (7)
1885 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Kirkehøj", F.M. [[1885]] ]B6798-99[ (Fortegnelse osv. 1876-85. S.54.).

1955 Museal besigtigelse
Journal nr.: 656/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
På fredningsrejse i efteråret 1955 i Folding s. (Malt h., Ribe a.) besigtigedes også sb. nr. 62, en gravhøj, beliggende umiddelbart op til Folding kirke, på matr. nr. 12 e[?] af Nørbølling, og tilhørende Kirkelig Forening for Indre Mission (ved kirkeværgen, gdr. Kr. Vang, Nørbølling pr. Brørup). Dette uregelmæssige mindesmærke kunne beskrives således: 5,8-6 x 24-27 mtr. Foden mod S afskåret af kirkegårdsdige, foden mod Ø afskåret ved anlæg af hus, der ligger ½ alen fra højens nuværende fod, ...[?] lodret og stenet til ca. ½ alens højde. Iøvrigt meget velbevaret. Bevokset med græs, lyng og enkelte buske samt - mod NV - brombærkrat. Imidlertid fandtes ved foden af højen, i vestsiden, et lille hul af tilsyneladende nyere dato. Dette blev påtalt overfor kirkeværgen, der lovede at bringe forholdet i orden og tillige at fjerne en del af det for højen skæmmende brombærkrat og nogle buske. Besigtiges ved lejlighed.

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Meget anselig høj, 5.8 - 6.0 x 24-27 m. Foden mod syd afskåret af kirkegårdsdige, foden mod øst afskåret ved anlæg af hus, der ligger 1/2 alen fra højens nuværende østfod, der står omtrent lodret og stensat til 1 alens højde. I øvrigt meget velbevaret. Bevokset med græs, lyng, brombær og enkelte buske på jordlod, der næsten udfyldes af højen. [[656/56, vedrørende fjernelse af krat m.m.]] [[Fjernelse af krat og buske lovet samt udbedring af hul i vestl. højfod]]

1958 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)