Sønderskov Hjortehave
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190302-90

Fredningsnr.
35071

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Urnegrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 700 - 501 f.Kr.)
Mindst tre urnegrave fra YB per. VI.

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stensætning, Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Rester af to stensætninger tyder muligvis på flere urnebegravelser, som kunne være plyndrede eller ødelagte

Fredningstekst
Høj, 1-1,1 x 13-14 m. Bevokset med et par store bøgetræer, i skov.
Undersøgelsehistorie  (10)
1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.0 - 1.1 x 13-14 m. Bevokset med et par store bøgetræer, i skov.

1955 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mindre høj. Ø-lige side beskadiget af kørsel med skovmaskiner, der har pløjet overfladen op i dybe spor. Bevokset med græs og 2 store bøgetræer. Beliggende i åben bøgeskov. En del henkastet affald fra skovning på højen. 5 m. Ø for højen en skovvej. Bevoksning: Græs, træer. Omgivelser: Skov. Foto: Farve, 04, neg.nr. 40, set fra S.

1999 Diverse vind og vanderosion
Journal nr.: HBV 1060
Museet på Sønderskov
Højen blev svært skadet i forbindelse med orkanen d. 3/12 1999, da flere træer væltede.

2001 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: D. 173/01-5
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

2001 Museal udgravning
Journal nr.: HBV 1060
Museet på Sønderskov
Højen har haft en diameter på ca 11 meter. Den bevarede højde var omkring 1 meter. Højranden har været markeret med 30-50 cm. store sten. Højen er opbygget i en fase. I den sydlige del af højen har man i yngre bronzealder periode VI nedgravet mindst 3 urner. Rester af to stensætninger tyder på flere urnebegravelser, som tidligere kan være plyndret eller ødelagt. I den smalle profilgrøft kunne der ikke påvises en centralgrav. Undersøgelsens resultater skulle danne grundlag for en istandsættelse af højen.

2001 Museal prøvegravning
Journal nr.: HBV 1060
Museet på Sønderskov
Der blev påvist to stærkt forstyrrede, stensatte urnegrave fra yngre bronzealder.

2004 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: HBV 1060
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
DKC-registreret samt fundberetning modtaget på N01. Jvf. HBV 1060 og RAS D. 173/01-5.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)