Sønderskov Hjortehave

Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190302-90

Fredningsnr.
35071

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Urnegrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 700 - 501 f.Kr.)
Mindst tre urnegrave fra YB per. VI.
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Stensætning, Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Rester af to stensætninger tyder muligvis på flere urnebegravelser, som kunne være plyndrede eller ødelagte
Fredningstekst

Høj, 1-1,1 x 13-14 m. Bevokset med et par store bøgetræer, i skov.
Undersøgelsehistorie

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.0 - 1.1 x 13-14 m. Bevokset med et par store bøgetræer, i skov.

1955 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mindre høj. Ø-lige side beskadiget af kørsel med skovmaskiner, der har pløjet overfladen op i dybe spor. Bevokset med græs og 2 store bøgetræer. Beliggende i åben bøgeskov. En del henkastet affald fra skovning på højen. 5 m. Ø for højen en skovvej. Bevoksning: Græs, træer. Omgivelser: Skov. Foto: Farve, 04, neg.nr. 40, set fra S.

1999 Diverse vind og vanderosion
Museet på Sønderskov
Højen blev svært skadet i forbindelse med orkanen d. 3/12 1999, da flere træer væltede.

2001 Diverse sagsbehandling
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

2001 Museal udgravning
Museet på Sønderskov
Højen har haft en diameter på ca 11 meter. Den bevarede højde var omkring 1 meter. Højranden har været markeret med 30-50 cm. store sten. Højen er opbygget i en fase. I den sydlige del af højen har man i yngre bronzealder periode VI nedgravet mindst 3 urner. Rester af to stensætninger tyder på flere urnebegravelser, som tidligere kan være plyndret eller ødelagt. I den smalle profilgrøft kunne der ikke påvises en centralgrav. Undersøgelsens resultater skulle danne grundlag for en istandsættelse af højen.

2001 Museal prøvegravning
Museet på Sønderskov
Der blev påvist to stærkt forstyrrede, stensatte urnegrave fra yngre bronzealder.

2004 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
DKC-registreret samt fundberetning modtaget på N01. Jvf. HBV 1060 og RAS D. 173/01-5.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer


Billeder

Oversigtsbillede - højen set fra V
Oversigtsbillede - højen set fra NØ
Oversigtsbillede - højen set fra SØ
Foto, oversigt