Bækbølling
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190303-29

Fredningsnr.
35061

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Jvf. K. Ebbesen, 2008, no. 4325, p. 332.

Fredningstekst
Afmærkn.: MS 1937, H.C. Broholm. Dyssekammer, rektangulært, med længderetning N-S, med 1 bæresten i hver side mod V, N og Ø, og 1 tærskelsten mod S. Mellem vestre bæresten og tærskelstenen en mindre sidesten. Ingen overligger. Kammeret delvis jordfyldt. Omgivet af rester af en udflydende, 0,5- 0,9 m høj jordhøj, hvoraf er indbefattet i fredningen et stykke der måler 7,5 m i N-S og 6,5 m i Ø-V, således at dyssekammeret lig- ger midt i dette areal. Jordhøjen græsklædt, i ager. NM.I.: NB. Ejeren skal have nye papirer vedr. fredningen.
Undersøgelsehistorie  (4)
1936 Museal udgravning
Journal nr.: 434/36
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Undersøgelse af dyssekammer i overpløjet langhøj på matr. nr. 2 a af Bækbølling. Langdyssen var ca. 25 m. lang men havde oprindeligt været længere. Randstenene var allerede bortgravede. I maj 1936 undersøgtes et kammer i dyssens vestende. Kamret havde været sat af 3 store sidesten samt en tærskelsten mod syd. Dækstenene var fjernet. Ved udgravningen af kamret, som var fyldt med jord, fandtes i midten et bundlag bestående af 5-10 cm. brændt, knust flint samt en del trækul. I kamrets sydlige ende fandtes to flintmejsler samt en tyknakket flintøkse. (NM A 37559-61).

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer, rektangulært, med længderetning nord-syd, med 1 bæresten i hver side mod vest, nord og øst, og 1 tærskelsten mod syd. Mellem vestre bæresten og tærskelstenen en mindre sidesten. Ingen overligger. Kammeret delvis jordfyldt. Omgivet af rester af en udflydende, 0.5-0.9 m. høj jordhøj, hvoraf er indbefattet i fredningen et stykke, der måler 7,5 m. i nord-syd og 6,5 m. i øst-vest, således at dyssekammeret ligger midt i dette areal. Jordhøjen græsklædt, i ager.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)