Skriverdal
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190303-33

Fredningsnr.
350612

Fredningsstatus
Ikke-fredningsværdig 1937-56

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Jvf. Aner & Kersten, 1986, no. 3908, p. 63. (Mus. Ribe 6965).

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1500 - 1301 f.Kr.)

Fredningstekst
Højrest, den vest- og nordvestlige ca. 1/3 af en oprindelig anseelig høj, indtil 3-3,2 m høj, ca. 7-8 m i øst-vest, 11-12 m i nord-syd.
Undersøgelsehistorie  (7)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi. Høide 3,35 met. Tværmaal 21,00 met. Den østlige Halvdel af Høien er bortgravet.; fra Toppen gaar Brudfladen skraat udad mod ØSØ. Den er nu lyngklædt. Den staaende Del af Høien er ret velbevaret. Der findes et overfladisk Brud mod NV. I et lignende mod V ses nogle Sten, som om Høien havde et Stentæppe eller en Stenkjerne.

1898 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest, den vest- og nordvestlige 1/3 af en oprindelige anselig høj, ca. 7-8 m i øst-vest, 11-12 m i nord-syd. Står med stejlbrink i øst og syd. Bevokset med lyng og buske, i ager.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2012 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)