Aa
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190303-76

Fredningsnr.
35066

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Urnegrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Åtte = Lervad Høj, 1,8-2 m høj, 16-18 m i N-S, 12-13 m i Ø-V, noget ujævne sider, noget udflydende mod N. I toppen kedelformet hul, indtil ca. 1 m dybt. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1898 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1898 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi liggende paa faldende Jordsmon. Høide mindst 1,80 met. Tværmaal 19,00 met. Udgravet til Bund med et Hul i Toppen med Udgang mød Ø. Paa flere andre Steder er der stukket Huller i Høien. Lynggroet i Ager. I Toppen er der fundet et Lerkar.

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.8-2.0 m høj, 16-18 m i nord-syd, 12-13 m i øst-vest, noget ujævne sider, noget udflydende mod nord. I toppen kedelformet hul, indtil 1 m dybt. Græsklædt, i ager.

1955 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1956 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 658/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Diverse korrespondance ml. lodsejer Thyge Thygesen og N01 ang. udbedring af den fredede oldtidhøj sb. 76.

1956 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 658/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
På fredningsrejse i efteråret 1955 i Føvling s. (Malt h., Ribe a.) besigtigedes sb. 76: En gravhøj beliggende på matr. nr. 7 a af Aatte. Den pågældende høj målte 16.18 m. i N-s, 12-13 m. i Ø-V og var 1,8-2,0 m. høj. I toppen et større kedelformet hul og noget ujævne sider. Højsiden mod N noget udflydende. Græsklædt i ager. Imidlertid er højen både mod V, S, SV og Ø pløjet lidt for nær - ca. ½ m. - og den er mod V og SV noget nedtrampet af kreaturer. Dette blev påtalt overfor ejeren, hvad denne tog meget unådigt op. Påtalen må tilgå ejeren skriftligt.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)