Nielsbygaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190303-90

Fredningsnr.
350610

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 11/7 1913. Herman Madsen. Diplom Afmærkn.: MS 1919, (oberstl. Lund) på sydsiden. Høj, 1,5-1,7 x 15-16 m i N-S, 12-13 m i Ø-V. I toppen større, flad sænkning, i siden og fod mod N overfladiske beskadigelser, foden mod Ø og V noget afpløjet. Græsgroet i ager. Beskadiget ved kreatur- nedtrampning.
Undersøgelsehistorie  (8)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Høi. Høide 1,70 met. Tværmaal 17,00 met. I Toppen er der gravet et Hul, som fra N-S er 6,00 met., fra Ø-V 3,50 met. Dette Hul har gjennembrudt en Stenkjærne eller et Stentæppe af Sten med 0,15-0,30 met. Tværmaal. Det har vistnok været ført ned til Bund.

1898 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1913 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.5-1.7 x 15-16 m. i nord-syd, 12-13 m. i øst-vest. I toppen større, flad sænkning, i siden og fod mod nord overfladiske beskadigelser, foden mod øst og vest noget afpløjet. Græsgroet, i ager.

1956 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 659/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
På fredningsrejse i efteråret 1955 i Føvling s. (Malt h., Ribe a.) besigtigedes sb. 90: En gravhøj beliggende på matr. nr. 1 q af Nielsbygaard. Højen målte 1,5-1,7 x 12-13 m. i Ø-V, 15-16 m. i N-S. I toppen en større, flad sænkning, i siden og foden mod N overfladiske beskadigelser, foden mod Ø og V noget afpløjet. Så godt som hele højens overflade var opbrudt af kreaturer, hvorved en mængde håndsten er blevet blottet, dels liggende løst på overfladen, ligesom græsbevoksningen delvist var forsvundet. Højens tilstand blev påtalt overfor ejeren. Beskadiget af kreaturer.

1958 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)