Aa
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190303-80

Fredningsnr.
35068

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Urnegrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 0 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Åtte = Lervad Høj, 1,5-2 m høj, 16-17 m i N-S, 12-13 m i Ø-V. Flad, forsænket og noget ujævn top, med spor af gamle gravninger, mindre beskadigelser i siderne. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (13)
1898 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 385/98
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
NM jour. nr 385/98 angår herredsberejsningen af Malt herred, udført af G. V. Blom og C. Fredstrup i 1898, bl.a. blev en lang række gravhøje i herredet midlertidigt fredede. I forb. med berejsningen modtog NM endvidere en række oldsager fra forskellige lokaliteter, hvilket også behandles i korrespondancen til NM.

1898 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 385/98
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Midlertidig fredning; 1 år, af gravhøj beliggende på matr. 8 a af Atte by, Føvling s., Malt h., Ribe a. En lynggroet høj, 2,4 m. høj og 19 m. i tværmål. Den østlige og vestlige højfod er bortgravede. Udgravet som høj nr. 3 i 1899, sb. 80.

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi. Høide 2,40 met. Tværmall 19,00 met. Østre og vestre Høifod ere bortgravede, hvorefter Jorden er nedskreden. I øvrigt er Høien velbevaret.

1898 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1899 Museal udgravning
Journal nr.: 321/99
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
På matr. nr. 8 a af Atte By, Føvling s., Malt h., Ribe a. undersøgtes, i dagene 3-8/6 1899 for NM ved Th. Thomsen, en gravhøj (beretningens høj nr. 3, sb. 80) beliggende på gdr. Niels C. Hansens mark. Beretningens øvrige 3 høje (nr. 1, 2 og 4) undersøgtes på samme tid ved figurmaler G. V. Blom (se særskilt beretning). Høj nr. 3 var 2,05-2,74 m. høj og 15 m. i diameter. Ved undersøgelsen afdækkedes stendynge A hvori fandtes NM A 17972-73 samt NM B 7154-61, under stendynge A lå NM A 17974, endvidere afdækkedes stenlægning B [bundgrav, EGK?] herfra NM A 17975-76, samt grav C [undergrav, EGK] herfra NM A 17977 desuden iagttoges skeletrester samt resterne af en formodet trækiste.

1899 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
NM B 7154-61 (fra høj nr. 3): Højfund fra Aatte, Ribe a. Udbytte af undersøgelser for NM i maj-juni 1899 ved figurmaler G. V. Blom og museumsassistent Th. Thomsen. (Beretninger af juni 1899 og maj 1900). Jvf. NM jour nr. 321/99. NM B 7154-61 (fra høj nr. 3, undersøgt af Th. Thomsen), hvortil brændte ben, er fundet nedsatte i en stor stendynge der indtog den øvre del af en høj på matr. 8 a af Aatte By, Føvling s., Malt h., Ribe a. Karrene tilhører, måske snarest alle eller dog for en del, den førromerske jernalder. De indeholdt kun brændte ben uden synderlig indblanding af kul. [Mindst 8 lerkar].

1899 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
NM A 17972-77 (fra høj nr. 3, sb. 80): Højfund fra Aatte, Ribe a. Udbytte af undersøgelse for NM ved Th. Thomsen (beretning maj 1900 om høj nr. 3). Jvf. NM jour. nr. 321/99. Fra høj nr. 3 (sb. 80): NM A 17972-77 og NM B 7154-61. Se endvidere beretning af G. V. Blom, 1899, om undersøgelser af høje nr. 1 (sb. 82), 2 (sb. 81) og 4 (sb. 77). Højene lå på matr. nr. 7, 8 a og 8 b af Aatte By, Føvling s., Malt h., Ribe a.

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.5-2.0 m høj, 16-17 m i nord-syd, 12-13 m i øst-vest. Flad, forsænket og noget ujævn top, med spor af gamle gravninger, mindre beskadigelser i siderne. Græsklædt, i ager.

1955 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1958 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)