To
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190303-101

Fredningsnr.
350611

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Jvf. Aner & Kersten, 1986, no. 3922, p. 67. (NM B 765-66).

Begravelse, uspec undergruppe, Bronzealder (dateret 1500 - 1301 f.Kr.)

Levnedsmidler, Nyere tid (dateret 1890 - 1898 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3,5-3,7 x 20-23 m. Toppen affladet, i østre side en indtil 1 m dyb, rund nedgravning, der fortsætter sig i en smal sænk- ning ned ad østsiden. Ujævne sider. Tæt bevokset med gran, i plan- tage.
Undersøgelsehistorie  (8)
1872 Anmeldelse fra privat
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anmeldt i brev og indsendt til N01 af stiftsamtsmand Nielsen: NM B 765-66 indsendtes for finderne; Hans Juhlsen m. fl., via stftsamtsmand J. Nielsen.

1872 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
NM B 765-66 (to spiralarmringe af guld samt brudstykker af et bronzesværd): Fundet af Hans Juhlsen m.fl. ved gravning i en høj på Tobøl mark, Føvling s., Gørding h., Ribe a. De fandtes løst henliggende mellem nogle stene, uden spor af lerkar eller deslige. Guldringene veje tilsammen 2 9/32 lod c.v. [evt. menes kølnervægt?] og have en metalværdi af 36 rd. 48 skill., hvilket beløb oversendtes til finderne.

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En oprindelig meget stor Høi, i hvilken Juhlsens Guldfund, Museets B.765-66 er gjort. Høien er omdannet til en Maltkølle og beplantet med Bjergfyr.

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3.5-3.7 x 20-23 m. Toppen affladet, i østre side en indgravning, der fortsætter sig i en smal sænkning ned ad østsiden. Ujævne sider. Tæt bevokset med gran, i plantage.

1955 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1958 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)