Gjørklintgaarde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190304-7

Fredningsnr.
34054

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 11/7 1913. A/S "Løbners Plantage". Diplom Afmærkn.: MS 1919, oberstl. Lund. Høj, ca. 4,8 x 25 m. Øverst i nordsiden ujævnhed; i øst 4 huller; i syd større udgravning fra fod til toppens nordlige kant; i syd- vest større grube; ved foden i syd en gravning. Foden noget afplø- jet. Lyng og græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, græsgroet i Ager. Foden en Del afpløjet imod Nord. I Toppen en overfladisk Fordybning. En Indgravning i den østre og østsydøstre Side. Omtr. 4,80 met. høj, 25 met. i Diameter.

1898 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1913 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4,8 x 25 m. Øverst i nordsiden ujævnheder; i Ø 4 huller; i S større udgravninger fra fod til toppens nordlige kant; i SV større grube; ved foden i S en gravning. Foden noget afpløjet. Lyng og græs i ager.

1959 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)