Nørre Holsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190304-25

Fredningsnr.
34061

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 4 m høj og ca. 25 m i tværmål. Helt ødelagt af store gravninger: I nordvestsiden en ca. 10 x 3 m stor, 1,5 m dyb; herfra en 1 m dyb lavning til højfod i sydøst. Hele det indre bortgravet. Sydsiden stejlt afpløjet, nordsiden stejl. 2 m bred gravning har borttaget vestfoden. Fredes kun fordi Geod. Inst.'s pæl i top.
Undersøgelsehistorie  (8)
1864 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest. Udgravet af Østerrigere i 1864. Der skal være fundet Oldsager af Bronze. Omtr. 4 met. høj, 25 met. i Diameter.

1927 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 180/1927
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sten- og Bronzesager fra to Høje ved N. Holsted er nu i Naturh. Mus. i Wien. Prähist. Abh.; J. Nr. 180/1927.

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 25 m. Helt ødelagt af store gravninger: I NV- siden en 10 x 3 m stor, 1,5 m dyb; herfra en 1 m dyb lavning til højfod i SØ. Hele det indre bortgravet. Sydsiden stejlt afpløjet, nordsiden stejl. 2 m bred grav har borttaget V-foden.

1952 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1959 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)