Guldhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190304-53

Fredningsnr.
330625

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
"Guldhøj", ca. 3 x 35 m; midtpartiet og sydsiden bortgravet. Lyng i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, lytnggroet i Ager. Fuldstændig udgravet ved en fra Syd indført stor og bred Grav, der har borttaget det meste af Højens Midte. Intet Fund kendes. Oprindelig meget anselig, mindst 3 met. høj og 35 met. i Diameter.

1898 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1922 Museal besigtigelse
Journal nr.: 365/22
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Efter at NM gennem DGU havde modtaget meddelse om, at gdr. Hans Christensen, Lintrup ved gravning i en høj på sin mark havde fundet en stor sten, undersøgtes denne d. 20/9 1922 af H. C. Broholm. Højen "Guldhøj" var 3,25-3,50 m. høj, 32 m. i diam. og havde tidligere været meget anseelig. Ved anlæggelsen af landevejen var imidlertid hele højens midtparti fra S fjernet som fyld, så højen nu præsenterede sig som en svær jordvold mod Ø, N og V. I den i midten fremkomne åbning, der gik lige til højens bund og havde et tværmål af 17 m. var nu bygget et hønsehus. Ved gravning i højens V-side var ejerens søn stødt på en sten 1,15x0,55 m., 0,35 m. tyk, den sad endnu på højkant 3 m. uden for højens fod. Indenfor denne sten fandtes en del mindre - hånd- og hovedstore sten, og mod S fandtes, i række med den store sten, en del andre sten liggende tæt sammen. De fleste var så store, at en mand lige kunne løfte dem, enkelte meget større indtil 1,10x0,50 m. Hvor de mindre sten fandtes, lå de i flere lag, således at stenrækkens overkant var i samme niveau. ...[?]. Indenfor stenkredsen lå flere håndstore, åbenbart marksten, der i oldtiden har været kastet ind på højen. Den store sten var afgjort ikke en del af en grav men hidrører fra en om den oprindelige højfod anbragt stenkreds, der er blevet tildækket ved senere benyttelse af højen som begravelsesplads. Yderligere bevis herfor giver en anden stor sten, 0,75x0,50 m., 0,25 m. tyk, der rager op af jorden ved højens NØ-side. Også den sad 3 m. udenfor den nuværende højfod, og N for den sås i jorden spor af 3 lignende randsten. Den sten, der havde foranlediget undersøgelsen, gravedes fri. Størrelsen var 1,15x1,35 m., tykkelsen 0,35-0,45 m. Den side, der vendte ind mod højen var ganske flad som om stenen havde været kløvet. Stenen gik 0,25 m. ned under den gamle markflade. Arbejdet afsluttedes, da det var konstateret, at der ikke fandtes nogen grav. Iøvrigt er højen overalt ødelagt af gamle gravninger, så det næppe er sandsynligt, at der vil kunne findes urørte grave i den del der står tilbage.

1952 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Guldhøj", 3 x 35 m; midtpartiet og sydsiden bortgravet. Lyng i Ager.

1959 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)