Gildbjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190305-33

Fredningsnr.
330613

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Jvf. K. Ebbesen, 2008, no. 4328, p. 332.

Fredningstekst
Tingl.: 28/7 1893. Købt. Afmærkn.: MS 1903, Sven Muller. Langdysse, ca. 40 x 8 m. I midten et mindre, ved enderne større huller. Randsten: sydøst 20, nordvest 16, nordøst 3, sydvest 3. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1893 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Langdysse fredlyst ved Decl. thinglæst 28/7 1893. Efter den da optagne Beskrivelse er den 125' (ca 40 M.) l. i Retning Nø-Sv, 25' (ca 8 M.) bred. Omtrent midt paa Dyssen saas et Stykke af Overfladen af en stor Sten, mulig Dæksten over et Kammer. Af Randsten saas 20 mod sydøst (6 faldne), 16 mod nordvest (7 faldne), 3 mod nordøst (væltede), 2 mod s.vest (1 væltet). Disse Forhold stemte i det hele taget med de nu gjorte Iagttagelser, jf. Planche I, Blad 1 og 2, samt Fotografi paa Pl.II. Paa Jordhøjningen iagttoges følgende Beskadigelser, der alle syntes flere Aar gamle: I Sydenden findes et større Hul med stejle Vægge (jvf Pl.I, Blad 1, Snittet); noget længere fremme ses en Indgravning fra Vest; i Nordenden findes tæt op mod den staaende Endesten en stor, ca 0,5 M. dyb Fordybning; tæt nord for Dyssen er anlagt en Teglovn.

1898 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1898 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse. 40 x 8 m. I midten et mindre, ved enderne større huller. Randsten: SØ 20, NV 16, NØ 3, SV 3. Græs i ager.

1959 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)