Thinghøj
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190305-71

Fredningsnr.
33062

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Jvf. K. Ebbesen, 2008, no. 4329, p. 332.

Fredningstekst
Afmærkn.: MS 1892. Købt. Runddyssen "Tinghøj", ca. 0,9 x 11 m. I midten et kammer med svær dæksten. 20 randsten.
Undersøgelsehistorie  (7)
1851 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1892 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, fredlyst ved Decl. thingl? Ifølge en af Kaptain A.P. Madsen i 1892 optaget Beskrivelse er den ca. 11 M. br., ca. 0,9 M. h. Ved Foden af den vestlige Halvdel staa ca. 16 Randsten nær ved hverandre; ved den østre Halvdel staar hist og her en enkelt Randsten. Jordhøjningen er 1,2 M. h., og der synes tæt under Grønsværen at være et Lag af mindre Stene. I Midten af Højningen ses et ikke undersøgt Gravkammer, hvis Overligger er ca. 2,2 M. l., 1,6 M. br. Disse Oplysninger stemme i det hele taget med de nu sete Forhold, jf. Planche III og Fotografi paa Pl. IV.

1898 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddyssen "Thinghøj", 0,9 x 11 m. I midten et kammer med svære dæksten. 20 randsten.

1959 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)